„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

CENNIK PAKIETÓW SPONSORSKICH:

CENNIK PAKIETÓW SPONSORSKICH

 

Pakiet Podstawowy                                      5 000 zł.

 

 • Przyznanie miejsca wystawowego
 • Rozdanie materiałów promocyjnych firmy wszystkim uczestnikom konferencji
 • 2 bezpłatne karty wstępu na konferencję oraz imprezy towarzyszące

 

 

Pakiet Partnera Konferencji                      8 000 zł.

 

 • Przyznanie tytułu Partnera Konferencji
 • Przyznanie korzystnego miejsca wystawowego
 • Umieszczenie logo firmy w pomieszczeniach w których odbywa się konferencja
 • Umieszczenie informacji o sponsorowaniu konferencji (oraz logo firmy) w materiałach promujących imprezę
 • Umieszczenie informacji o sponsorowaniu konferencji w materiałach konferencyjnych rozdawanych uczestnikom
 • Rozdanie materiałów promocyjnych firmy wszystkim uczestnikom konferencji
 • 3 bezpłatne karty wstępu na konferencję oraz imprezy towarzyszące
 • Dyplom Super Partnera Konferencji

 

 

Pakiet Super Partnera Konferencji         12 000 zł.

 

 
 • Przyznanie tytułu Super Partnera Konferencji (wyłączność)
 • Przyznanie najkorzystniejszego miejsca wystawowego
 • Umieszczenie logo firmy w pomieszczeniach w których odbywa się konferencja
 • Umieszczenie logo firmy na identyfikatorach uczestników
 • 10-minutowe wystąpienie podczas konferencji
 • Umieszczenie informacji o sponsorowaniu konferencji (oraz logo firmy) w materiałach promujących imprezę
 • Umieszczenie informacji o sponsorowaniu konferencji w materiałach konferencyjnych rozdawanych uczestnikom
 • Rozdanie materiałów promocyjnych firmy wszystkim uczestnikom konferencji
 • 4 bezpłatne karty wstępu na konferencję oraz imprezy towarzyszące
 • Dyplom Super Partnera Konferencji