„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

  Niedługo mija już 7 lat od podpisania porozumienia, pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na mocy którego utworzono Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR . W ramach Centrum prowadzone są jednolite studia magisterskie na kierunku Weterynaria.

Owocna współpraca pomiędzy Uniwersytetami rozwija się nie tylko na polu dydaktycznym, ale również naukowym, czego efektem będzie zorganizowanie I Konferencji Naukowej.

Planowana konferencja odbędzie się w dniach 29 - 30 września, 2017 roku w Centrum Kongresowym UR, Al. 29 Listopada w Krakowie  i będzie poświęcona zakaźnym czynnikom chorobotwórczym, które stają się ostatnio poważnym zagrożeniem epidemiologicznym i to zarówno dla ludzi jak i zwierząt .

Planujemy zorganizowanie sesji wykładowej, na którą zostaną zaproszeni najwybitniejsi polscy naukowcy z różnych dyscyplin mikrobiologii oraz chorób zakaźnych ludzi i zwierząt  oraz sesję plakatową.

W ramach poszczególnych sesji zaplanowaliśmy następujące tematy wiodące:  epidemiologia zakażeń wirusem grypy u różnych gatunków zwierząt oraz ludzi ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich zakażeń pandemicznym wirusem grypy AH1N1.  Kolejne zagadnienia dotyczyć będą kleszczowego zapalenia mózgu, boreliozy, babeszjozy, chorób prionowych oraz wścieklizny z uwzględnieniem profilaktyki swoistej ludzi i zwierząt.

Dyrektor                                                             Z-ca Dyrektora

UCMW UJ-UR                                                   ds. naukowych UCMW UJ-UR

dr hab. n. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR      dr hab. n. med. Magdalena Strus