„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

 

 

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

Przewodniczący

 

Kazimierz Tarasiuk

Magdalena Strus

 

Wiceprzewodniczący

 

Zbigniew Arent

 

Członkowie

 

Tomasz Chochorowski

Edyta Golińska

Alicja Janczura

Natalia Krzemińska

Małgorzata Lelek

Anna Pieron

Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska

Magdalena Pilarczyk-Żurek

Karol Szymonik

Iwona Wąsacz

Jarosław Wieczorek