„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

 

 

Informacje dotyczące pozostałych spraw organizacyjnych można uzyskać pod adresem:

ucmw.confer@gmail.com

lub telefonicznie pod numerem

+48 (12) 431-66-48

 

Dane Organizatora Konferencji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

NIP: 675-000-21-18

 

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacać po otrzymaniu od organizatorów potwierdzenia udziału na konto:

 

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779  z dopiskiem

I Konferencja - Naukowa Jesień w UCMW 2017, Imię i Nazwisko uczestnika

(Wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji)