„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

 

Koszt konferencji dla Pracowników i współpracowników UCMW UJ-UR oraz studentów :

 

Rejestracja do 15 sierpnia 2017 – 95 zł (stawka zw)

Rejestracja po 15 siepnia 2017 – 120 zł (stawka zw)

 

Koszt konferencji dla pozostałych uczestników:                                                    

Rejestracja do 15 sierpnia 2017 – 200 zł (stawka zw)                

Rejestracja po 15 sierpnia 2017 – 240 zł (stawka zw)

 

      Opcjonalna opłata za wieczorny grill na Bielanach (29.09.2017) – 60zł *

Opłata obejmuje:

  • transport autokarem na Bielany/powrót do centrum Krakowa

  • dania z grilla, napoje

  • występ zespołu ludowego „Skalni”

(* opcja dotyczy zgłoszonych uczestników konferencji "I Konferencja - Naukowa Jesień w UCMW")

 

Dane Organizatora Konferencji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

NIP: 675-000-21-18

 

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacać po otrzymaniu od organizatorów potwierdzenia udziału na konto:

 

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779  z dopiskiem

I Konferencja - Naukowa Jesień w UCMW 2017, Imię i Nazwisko uczestnika

(Wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji)