„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

 PATRONAT HONOROWY

 

 Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Rolniczego

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

 

 

Jego Magnificencja

 Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak