„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI:

29 września 2017  (I dzień):

 

09:45     Otwarcie Konferencji

SESJA I

 Przewodniczący:

Prof. dr hab. Piotr Heczko, UJ CM;  Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, SGGW

 

10:15     Zoonotyczne aspekty zakażeń wirusem grypy: fakty i mity.

              Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, SGGW

11:00     Grypa stałe zagrożenie dla człowieka

               Prof. dr hab. Aleksander Garlicki, CM UJ

11:45     Przerwa kawowa

12:00     Intensywna terapia u pacjentów z powikłaniami grypy ludzkiej.

              Prof. dr hab. Wojciech  Szczeklik, CM UJ

              Rola modelu zwierzęcego w szkoleniu zespołów ECMO i klinicznego  zastosowania technik pozaustrojowego

              wspomagania oddychania typu ECMO i ECCO2R w leczeniu ciężkich postaci ostrej niewydolności oddechowej typu

             ARDS o różnej etiologii.

              Dr Wiesław Królikowski, CM UJ

12:45     Panel dyskusyjny

13:05     Przerwa - lunch

 

SESJA II

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, UJ CM;  Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR

 

14:00    Choroby przenoszone przez kleszcze.

             Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, NIZP-PZH

14:45    Kleszczowe zapalenia mózgu.

             Prof. dr hab. Włodzimierz Gut, NIZP_PZH

15:30    Babeszjoza – najczęstsza choroba odkleszczowa u psów w Europie.

             Dr hab. Łukasz Adaszek, prof. nadzw., UP Lublin

16:15    Przerwa kawowa

16:30    Czy wścieklizna nadal zagraża zdrowiu i życiu człowieka?   

             Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński, PIWet Puławy

17:15    Wścieklizna możliwości profilaktyki u ludzi

             Dr Anna Kalinowska-Nowak, CM UJ 

17:45    Panel dyskusyjny

18:00    Zakończenie

Ok. 19:00 Wieczór na Bielanach

 

30 września 2017  (II dzień):

SESJA III

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, UJ CM;  Dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR

 

10:00     Choroby prionowe u ludzi i zwierząt.

              Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, WUM

10:45     Listeria monocytogenes, a zakażenia okołoporodowe.

              Dr hab. Dorota Pawlik, CM UJ 

11:15     Biofilm bakteryjny, a leczenie ran przewlekłych.

              Dr hab. Magdalena Strus, CM UJ, UCMW UJ-UR

11:35     Leptospiroza – stara choroba, nowa odsłona.

              Dr Zbigniew Arent, UCMW UJ-UR

11:55     Panel dyskusyjny

12:10     Przerwa kawowa

12:25     Rzeczywiste i potencjalne zagrożenia chorobami zoonotycznymi od ptaków.

 Łukasz Gaweł, Kamila Bobrek

12:40      Ixodes Ricinus  jako rezerwuar gatunków z rodzaju Borrelia.

  Sebastian Łabuć, Aleksandra Platt-Samoraj

12:55      Lekooporne szczepy z rodzaju Enterococcus – aktualny problem wśród 

               ludzi i zwierząt.

  Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, Małgorzata Bulanda

13:10      Występowanie Trichinella spiralis i Alaria alata u dzików (Sus scrofa) w województwie małopolski  w latach 2013-2016 na podstawie

              danych z zakładu  higieny weterynaryjnej w Krakowie.

      Igor Przegrałek, Anna Piróg-Komorowska

13:25         Porównanie mikroflory pochwy suk zdrowych i chorych w poszczególnych  fazach cyklu rujowego, a także zbadanie 

                 działania bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus na spadek liczebności populacji bakterii chorobotwórczych 

                 wywołujących stany zapalne dróg rodnych.

     Marlena Szydło, Natalia Witka, Joanna Lenarczyk, Natalia Sowińska, Edyta Golińska, Magdalena Strus

13:40        Sesja plakatowa i rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze doniesienia ustne i postery

14:00        Zakończenie