„INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”

pod patronatem honorowym

JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

 

KARTA ZGŁOSZENIA

(Termin składania zgłoszeń do  15.09.2017; termin dokonania wpłaty najpóźniej do 15.09.2017)

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DUŻYMI LITERAMI, A NASTĘPNIE WYSŁAĆ POCZTĄ, FAKSEM LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

na adres: edyta.golinska@uj.edu.pl lub magdalena.pilarczyk-zurek@uj.edu.pl

karta zgłoszenia dla pracowników uczelni wyższych, doktorantów i lekarzy weterynarii

karta zgłoszenia dla pracowników uczelni wyższych, doktorantów i lekarzy weterynarii

karta zgłoszenia dla studentów

karta zgłoszenia dla studentów