Szczegóły dotyczące zgłaszania prezentacji ustnych oraz plakatów

(Termin składania do 8.09.2017)

(dodatkowe informacje dotyczące prezentacji i plakatów można uzyskać kierując zapytanie

na adres: edyta.golinska@uj.edu.pl lub magdalena.pilarczyk-zurek@uj.edu.pl)

 

  • Treść streszczenia/abstraktu  maksymalnie 2500 znaków w języku polskim

  • Preferowany rozmiar plakatu konferencyjnego A1 lub B2

 

TYTUŁ STRESZCZENIA

  • (Times New Roman CE 12 pt, pogrubiony, wyśrodkowany, wielkimi literami; odstęp po – 12 pt)

Autorzy

  • Nowakowska Anna1, Kowal Paweł2 (Times New Roman CE 11 pt, wyśrodkowany, odstęp po – 6 pt)

 

Afiliacja

  • 1Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu jagiellońskiego, 2Zakład Bakteriologii (Times New Roman CE 10 pt, odstęp po – 24 pt)

 

Tekst

  • (Times New Roman CE 10 pt; wcięcia: z lewej 0 cm, z prawej 0 cm, pełna justacja, akapit 0,75 cm; interlinia - 1,5)